ویلن رناتو (مدل ۱۲۰)۴/۴

1,950,000 تومان
ویژگی های ساز:
 • گریف: آبنوس
 • آرشه :گرد, موی طبیعی
 • سیم گیر: آبنوس
 • تعداد سیم: چهار سیم

ویلن رناتو (مدل ۱۸۰)۱/۲

3,200,000 تومان
 
ویژگی های کالا:
 • آرشه :موی طبیعی, هشت پر
 • گریف: آبنوس
 • گوشی: آبنوس
 • تعداد سیم :چهار سیم
 •  سیم گیر: آبنوس

ویلن رناتو (مدل ۲۲۰)۴/۴

4,500,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • گریف: آبنوس
 • آرشه :موی طبیعی, هشت پر
 • گوشی: آبنوس, رزوود

ویلن رناتو (مدل ۳۲۰)۴/۴

7,100,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • آرشه :موی طبیعی, هشت پر
 • گوشی :آبنوس
 • گریف :آبنوس
 • تعداد سیم: چهار سیم

ویلن رناتو (مدل ۴۲۰)۴/۴

9,600,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • آرشه: موی طبیعی, هشت پر
 • گوشی: آبنوس
 • گریف :آبنوس
 • تعداد سیم:چهار سیم

ویلن رناتو (مدل الکتریک)۴/۴

4,200,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • آرشه: موی طبیعی, هشت پر
 • گریف: آبنوس
 • گوشی: آبنوس
 • تعداد سیم :چهار سیم

ویولن TF 132 size 1/4

2,700,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • نوع ساز :ویولن
 • سایز :1/4
 • وزن :480 گرم
 • سیستم صدا :آکوستیک
 • جنس صفحات کناری: افرا
 • جنس صفحه انگشت گذاری : آبنوس

ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-045-V

2,150,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • نوع ساز: ویولن
 • سیستم صدا: آکوستیک
 • جنس آرشه :  Brazilwood با گیره تنظیم Rosewood
 • جنس صفحه انگشت گذاری : آبنوس (Ebony)

ویولن تی اف 132 (Student )سایز 2/4

2,700,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • نوع ساز : ویولن
 • سایز : 2/4
 • وزن : 480 گرم
 • سیستم صدا : آکوستیک
 • جنس صفحه انگشت گذاری : افرا

ویولن تی اف مدل 142 سایز 2/4

3,100,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • پیچ تنظیم دقیق کوک : 4 عدد
 • جنس خرک : افرا
 • جنس دسته : افرا
 • جنس سیم گیر : آبنوس
 • اندازه :2/4
 • جنس صفحه انگشت گذاری : آبنوس
 • وزن آرشه : 70 گرم
 • نوع آرشه 8 پر