سنتور 1مهر ویژه موسوی

2,150,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • تعداد خرک : 9 عدد
 • طول قاعده پایین : 90
 • متعلقات همراه ساز : جعبه چرمی / مضراب حرفه ای / آچار کوک حرفه ای
 • نوع رنگ لاک : الکل
 • جنس/نوع سیم زرد : فسفر
 • برنز جنس/نوع سیم سفید: استیل فولاد

سنتور ۱مهر/۱مهر ویژه موسوی

1,680,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • برند : موسوی
 • نوع رنگ : لاک الکل
 • جنس/نوع سیم زرد : فسفر برنز
 • جنس/نوع سیم سفید :استیل فولاد
 • کوک ساز : سل کوک
 • مهر سازنده : دارد

سنتور 2مهر/2مهر ویژه موسوی

2,330,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • برند : موسوی
 • نوع رنگ : لاک الکل
 • جنس/نوع سیم زرد : فسفر برنز
 • جنس/نوع سیم سفید :استیل فولاد
 • کوک ساز : سل کوک
 • مدل/جنس گوشی : آبکاری اتومات گنبدی – بشکه ای
 

سنتور 3مهر/3مهر ویژه موسوی

5,000,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • برند : سنتور موسوی
 • نوع رنگ : لاک الکل
 • جنس سیم زرد : فسفر برنز
 • جنس سیم سفید : استیل برنز

سنتور ایرانی یک مهر

2,150,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • جنس خرک:گردو
 • بدنه ساز:چوب گردو

سنتور پارسا دو مهر

2,130,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • جنس بدنه :چوب گردو
 • جنس خرک: چوب گردو
 • جنس گوشی: کوک استیل
 • سیستم کوک :سل کوک

سنتور پارسا یک مهر

1,650,000 تومان

ویژگی های کالا:

 • جنس بدنه :گردو
 • جنس خرک:گردو

سنتور پرنیان

1,380,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • جنس خرک:چوب گردو
 • جنس گوشی کوک:استیل

سنتور پوریا

1,840,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • تعداد خرک :9
 • وزن: (kg)5
 • برند: مهر سازنده پوریا
 • کوک ساز :کوک سل