تار علیاری

13,000,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • اندازه : 4/4
 • جنس کاسه : چوب توت
 • جنس پوست : پوست بره
 • جنس دسته : چوب گردو
 • جنس صفحه انگشت گذاری : استخوان
 • جنس خرک : شاخ اوریال

تار محمد حاتمی

10,500,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • دسته ساز: چوب توت ،چوب گردو
 • سرپنجه: چوب گردو
 • پرده :روده گوسفند
 • گوشی: چوب معمولی
 • مضراب: آبنوس, استخوان